red. Jerzy Kochan, Aleksandra Koś

FEMINIZM I RADYKALIZM wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych

FEMINIZM I RADYKALIZM wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych Jerzy Kochan

Życie codzienne w matriksie

Życie codzienne w matriksie Jacek Aleksander Prokopski

Egzystencja i tragizm

Egzystencja i tragizm red. Piotr Żuk

Europa w działaniu. O szansach i zagrożeniach dla projektu europejskiego

Europa w działaniu. O szansach i zagrożeniach dla projektu europejskiego Max Horkheimer

Krytyka instrumentalnego rozumu

Krytyka instrumentalnego rozumu Bogdan Banasiak

Raymond Roussel. Słońce ekstazy i noc melancholii

Raymond Roussel. Słońce ekstazy i noc melancholii Krzysztof Matuszewski

Georges Bataille – inwokacje zatraty

Georges Bataille – inwokacje zatraty Étienne Balibar

TRWOGA MAS

TRWOGA MAS Bogdan Banasiak

SADE Integralna potworność. Filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga”

SADE Integralna potworność. Filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga” Halina Walentowicz

Tęsknota za lepszym

Tęsknota za lepszym Paweł Pieniążek

Suwerenność a nowoczesność.Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego

Suwerenność a nowoczesność.Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego Jean Wahl

Krótka historia egzystencjalizmu

Krótka historia egzystencjalizmu Tradycje Oświecenia we współczesnym społeczeństwie polskim

Dogmatyzm, rozum, emancypacja.

Dogmatyzm, rozum, emancypacja. Demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów ŻUK Piotr (red.)

MEDIA I WŁADZA

MEDIA I WŁADZA Beata Frydryczak

Świat jako kolekcja

Świat jako kolekcja Soren Kierkegaard

Modlitwy

Modlitwy pod redakcją Ewy Majewskiej i Janka Sowy

Zniewolony umysł 2. Neoliberalizm i jego krytyki

Zniewolony umysł 2. Neoliberalizm i jego krytyki

Futuryzm miast przemysłowych

"Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Nowej Huty i Wolfsburga", pod red. Martina Kaltwassera, Ewy Majewskiej i Kuby Szredera, Korporacja Ha!art, Teatr Łaźnia Nowa, Kunstverein Wolfsburg, Kraków 2007 Futuryzm miast przemysłowych Teresa Święćkowska

Public relations a demokracja

Public relations a demokracja

Spotkania z utopią w XXI wieku

Spotkania z utopią w XXI wieku Jacek Tittenbrun

Z deszczu pod rynnę

Z deszczu pod rynnę Jacek Tittenbrun red.

Capitalism or Capitalisms?

Capitalism or Capitalisms? Majewska Ewa

Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny

Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny Jerzy Kochan

Studia z teorii klas społecznych

Studia z teorii klas społecznych
Romuald Łoziński

ANTYSUBIEKTOCENTRYCZNA IDEA PRAKTYKI

ANTYSUBIEKTOCENTRYCZNA IDEA PRAKTYKI Romuald Łoziński

Filozofia Althussera

Filozofia Althussera Romuald Łoziński

Problematyczność prawdy

Problematyczność prawdy Julien Offray de la Mettrie,

Człowiek - maszyna

Człowiek - maszyna Jean MESLIER

TESTAMENT

TESTAMENT Julian Brun

Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek

Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek Louis Althusser

Ideologie i aparaty ideologiczne państwa

Ideologie i aparaty ideologiczne państwa Arthur Schopenhauer

O RELIGII

O RELIGII Jan MŁOT

KTO Z CZEGO ŻYJE?

KTO Z CZEGO ŻYJE? Marks Karol

[Praca wyobcowana], [Pieniądz]

[Praca wyobcowana], [Pieniądz] Karol Marks

Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej

Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej Stanisław Kozyr-Kowalski, Jarosław Ładosz

Dialektyka a społeczeństwo

Dialektyka a społeczeństwo Maurice Cornforth

Materializm historyczny (wprowadzenie)

Materializm historyczny (wprowadzenie) Etienne Balibar

O dyktaturze proletariatu

O dyktaturze proletariatu red. Ewa Majewska i Ewa Rutkowska

Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji

Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji

BIUROKRATYZM I WŁADZA

BIUROKRATYZM I WŁADZA Engels Fryderyk

Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Jan Kurowicki

POZNANIE A SPOŁECZEŃSTWO

POZNANIE A SPOŁECZEŃSTWO Jan Kurowicki

Wyprawa w krainę oczywistości

Wyprawa w krainę oczywistości Jerzy Kochan

Wolność i interpelacja

Wolność i interpelacja Jarosław Ładosz

Materializm dialektyczny

Materializm dialektyczny Julian Brun

Przyczynek do kwestii narodowej

Przyczynek do kwestii narodowej Bruno Jasieński

Palę Paryż

Palę Paryż Louis Althusser, Etienne Balibar

Czytanie "Kapitału"

Czytanie "Kapitału" Feuerbach Ludwig

Wykłady o istocie religii

Wykłady o istocie religii