Skład redakcji NK - stali recenzenci - informacje dla autorów

"NOWA KRYTYKA" to półrocznik filozoficzny publikowany w wersji papierowej ISSN 0867-647X (jest to wersja podstawowa) i w wersji on-line www.nowakrytyka.pl . Wszystkie teksty w plikach pdf są dostępne na tej stronie (Open Access). Pojawiają się z pewnym opóźnieniem w stosunku do publikowanej wersji papierowej

REDAKTOR NACZELNY:

Jerzy Kochan / jerzy_kochan[at]@poczta.onet.pl/;

SEKRETARZE REDAKCJI

Mariusz Baranowski /mariusz_baranowski [at]@tlen.pl /

Tymoteusz Kochan / tymoteusz.kochan[at]@facebook.com /

Bartosz Mika / aalac[at]@interia.pl /

Michał Sokolski / michal.sokolski[at]@gmail.com/

NOWA KRYTYKA

Instytut Filozofii Uniwersytet Szczeciński

ul. Krakowska 71-79

71-004 Szczecin

tel. (0*91) 4443245 fax (0*91) 4443216

nowakrytyka@whus.pl

www.nowakrytyka[at].pl

RADA NAUKOWA

Étienne Balibar / Paryż /; Bogdan Banasiak / Łódź /; Monika Bobako /Poznań / ; Ignacy S. Fiut / Kraków /; Valeriy D. Gubin /Moskwa/; Beata Frydryczak / Zielona Góra /; , Jerzy Kochan / Szczecin, przewodniczący /; Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz /Szczecin / , Krzysztof Matuszewski / Łódź /; Aleksander Ochocki / Warszawa /; David Ost / Nowy York /; Ryszard Różanowski /Wrocław /; Mirosław Rutkowski / Szczecin /; Tomasz Sieczkowski / Łódź /; Jacek Tittenbrun / Poznań /; Halina Walentowicz / Warszawa /, Tomasz Wiśniewski /Warszawa /.

Dominik Paszkiewicz / Szczecin /webmaster /; Maciek Kawecki /creator /

LISTA RECENZENTÓW WIODĄCYCH "NOWEJ KRYTYKI’ / recenzenci wewnętrzni i zewnętrzni /

Bogdan Banasiak, Ignacy Fiut, Jerzy Kochan, Jan Kurowicki, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Krzysztof Matuszewski, Andrzej W. Nowak, Florian Nowicki, Aleksander Ochocki, Ryszard Różanowski, Jacek Tittenbrun, Marek Tokarz, Halina Walentowicz

STALI REDAKTORZY TEMATYCZNI "Nowej Krytyki"

- Bogdan Banasiak - filozofia francuska
- Monika Bobako - feminizm i postkolonializm
- Ryszard Różanowski - estetyka
- Halina Walentowicz - filozofia niemiecka

REDAKTORZY JĘZYKOWI

James Richard Shanahan / j.shanahan[at]@wahaxah.com (język angielski)/

Elżbieta Blicharska (US) / elzbieta.blicharska[at]@wp.pl (język polski)/

Jadwiga Hadryś (US) /jadhadrys[at]@interia.pl (język polski) /

Informacja dla Autorów

Artykuły i recenzje można nadsyłać na adres e-mailowy redaktora naczelnego profesora Jerzego Kochana:

jerzy_kochan[at]@poczta.onet.pl

lub pocztowy Jerzy Kochan "NOWA KRYTYKA" , Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin / w tym wypadku w formie elektronicznej i wydruku/ .

Teksty są poddawane procedurze recenzowania. Procedura jest tajna dla obu stron, tj. Autor nie zna nazwiska Recenzenta, a Recenzent nie zna nazwiska Autora recenzowanego tekstu. Czas publikacji tekstu pozytywnie zrecenzowanego zależy jednak także od planów wydawniczych redakcji / np. tworzenie numerów tematycznych /.

Ghostwriting i guest authorship

Redakcja uważa, że ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji) i guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział) to przejawy nierzetelności naukowej. Prosimy, aby teksty wielu autorów zawierały w przypisie określenie wkładu pracy poszczególnych osób. Autorzy powinni też ujawniać źródła finansowania swoich badań.

Uznajemy przysłanie tekstu do recenzji w "NOWEJ KRYTYCE" za równoznaczne z deklaracją, że tekst nie został złożony w innym czasopiśmie. Negatywny wynik procedury recenzowania (informacja o nim) zwalnia Autora/kę z tej umowy. Redakcja przyjmuje założenie, że tekst jest oryginalnym dziełem autora/ki, wcześniej nie publikowanym (z wyjątkiem przekładów), że autor ma prawo do tekstu i nie narusza praw osób trzecich. Takie oświadczenie składa się przy podpisywaniu umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wymogi techniczne:

(1) artykuł powinien mieć objętość w zasadzie nie większą niż 20 stron znormalizowanego wydruku i nie mniejszą niż stron 15 (odstęp 1,5; czcionka 12) a recenzje i inne drobne teksty nie większą niż 10 stron ;

(2) w tekście można stosować pogrubienia i kursywy, ale nie podkreślenia;

(3) należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (maksymalnie pół stronicy), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-8 słów) oraz notkę o Autorze (około 5 linijek). Tekstów nie należy podpisywać. Dane autora - aby zapewnić anonimowość procedury recenzowania - powinny być załączone na osobnej stronie. Złożony tekst musi być całkowicie oryginalny. Nie może uczestniczyć w innym postępowaniu wydawniczym, bez względu na charakter wydawnictwa i język publikacji.

Adres wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

71-101 Szczecin

ul. Mickiewicza 66

e-mail: wnus[at]uoo.univ.szczecin.pl

www.us.szc.pl/wydawnictwo

Wszelkie sprawy dotyczące zakupu, prenumeraty, zamówień prywatnych, instytucjonalnych, itp., proszę kierować do Wydawnictwa Naukowego US.

Spis artykułów wydrukowanych

Spis artykułów

Spis artykułów, które ukazały się we wszystkich numerach Nowej Krytyki - do pobrania w formacie PDF:

Spis alfabetyczny autorów i opublikowanych tekstów za lata 1991-2013

Sprzedaż i prenumerata

Czasopismo filozoficzne „Nowa Krytyka” można kupić, również zamówić mailowo prenumeratę, aktualny numer pisma i numery archiwalne w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego:

ZAMAWIAM "NOWĄ KRYTYKĘ".

OD numeru 30/31 NOWA KRYTYKA może być kupowana w formie elektronicznej. Aktualny numer jest więc w tej formie pod ręką dla każdego zainteresowanego na świecie... http://www.ibuk.pl/fiszka/127484/nowa-krytyka-czasopismo-filozoficzne-nr-3031.html