numer 32/2014

NOWA KRYTYKA 32/ 2014

PDF - 1 Mb

<- całość on line TUTAJ

sprzedaż: http://www.wn.usz.edu.pl/sprzedaz/klienci-indywidualni

SPIS TREŚCI

Materializm historyczny w Polsce i na świecie Jerzy KOCHAN.....5

* * *

GRZEGORZ WYCZYŃSKI Kształtowanie się marksowskiej koncepcji państwa ..9

JERZY KOCHAN Fryderyk Engels, Karol Marks - religia jako opium ludu ..... 41

* * *

ANDRE TOSEL Laickość i globalizacja / część druga / ..... 61

WALERY GUBIN, SWIETŁANA KONACZEWA Problem obiektywności w naukach społecznych..87

* * *

BŁAŻEJ BASZCZAK Jean-Luc Nancy i polityczny wymiar praxis świata .....93

BARTOSZ MIKA Wielość i praca niematerialna. Krytyka propozycji Antonio Negriego i Michaela Hardta w kontekście gospodarki opartej na wiedzy ..... 119

TYMOTEUSZ KOCHAN Trzy typy antagonizmów

MICHAŁ SOKOLSKI Engels i Tołstoj. Podmiotowość w epoce wojny totalnej ..... 163

* * *

JACEK TITTENBRUN Koncepcje wyzysku ..... 185

RYSZARD RÓŻANOWSKI Niejedno słowo o obrazowaniu ..... 203

NOTY O AUTORACH ..... 213

Dodano dnia:14 grudnia 2014

Niedawno opublikowane