Nowa Krytyka

numery 30/31

NOWA KRYTYKA

tom jubileuszowy

PDF - 4.3 Mb

<- TUTAJ cały numer on line

OD numeru 30/31 NOWA KRYTYKA może być kupowana także w formie elektronicznej. Aktualny numer jest więc w tej formie pod ręką dla każdego zainteresowanego na świecie... TUTAJ http://www.ibuk.pl/fiszka/127484/nowa-krytyka-czasopismo-filozoficzne-nr-3031.html

Jubileusz „Nowej Krytyki” trzydzieści numerów pisma i ponad milion gości na jego stronie internetowej …

Numer „Nowej Krytyki”, który czytelnik trzyma w ręku jest numerem jubileuszowy, bo trzydziestym już z kolei. Nastraja to sentymentalnie, ale pismo w niczym nie przypomina staruszka. Cóż to zresztą jest trzydzieści numerów… nie jest to trzydzieści trzy, ani tym bardziej czterdzieści cztery. Pismo ma się świetnie. Ilość czytelników rośnie. Jako jedno bodaj że z dwóch czasopism filozoficznych ma dystrybucję masową w ogólnopolskiej sieci sprzedaży salonów empik, rekord dziennych odwiedzin strony to ponad tysiąc dwieście osób, rośnie nam zespół młodych wspaniałych Autorów i teoretyków, coraz bardziej stajemy się też pismem międzynarodowym. Krystalizuje się też coraz bardziej tożsamość teoretyczna i kulturowa pisma. Robimy coraz więcej, aby „inny świat” był możliwy. Zapraszamy czytelników do udziału w naszych poszukiwaniach poprzez czytanie, pisanie, dyskusję. „Nowa Krytyka” to nie jest letnie pismo. Radykalna krytyka okropnego świata, który nas otacza właśnie na poziomie filozofii, ekonomii, socjologii jest naszym intelektualnym obowiązkiem. Jak napisał w drukowanym w tym numerze tekście profesor Georges LABICA:”

"....Intelektualiści nie mogą z pewnością zmienić świata, a na pewno nie sami, jednak mogą przyczynić się do wyrwania społeczeństw z letargu i politycznej śpiączki. Zrywając z biernością opłacaną przez ideologów władzy, intelektualiści muszą obrać drogę świadomości i odwagi, idąc w ślady swoich godnych poprzedników, a to oznacza poświęcenie się zadaniu wzbudzenia nadziei i odwoływania się do woli emancypacji społecznej...."

Taki jest też ten nasz jubileuszowy numer. Zawiera on dwa zasadnicze bloki. Jeden związany jest z dwóchsetną rocznicą urodzin wielkiej postaci europejskiego ruchu rewolucyjnego Michaiła Bakunina. Redaktorem prowadzącym tego tematu zgodził się na prośbę redakcji zostać najwybitniejszy znawca Bakunina w Polsce Antoni A. Kamiński, autor między innymi wspaniałej trylogii poświęconej Bakuninowi. Udało się mu zaprosić do współpracy nie tylko uznanych polskich specjalistów z tego obszaru , ale również „zwabić” na nasze łamy najwybitniejszych specjalistów od Bakunina z zagranicy. Dostajemy też do rąk pierwsze polskie tłumaczenie „Katechizmu rewolucyjnego” Bakunina. Prezentowane teksty pozwalają spojrzeć na Bakunina niesztampowo, głęboko, jako na twórcę historii, ale także zobaczyć w nim prekursora współczesnych ruchów alternatywnych wobec kapitalizmu, wciąż aktualnego myśliciela, z którym wielowymiarowy spór teraz jest bardzo inspirujący i twórczy. Jakimże olbrzymem był on w porównaniu do wielu uznających się współcześnie za jego uczniów i kontynuatorów.

Drugi blok to zbiór artykułów poświęconych marksistowskiej analizie współczesności, współczesnego kapitalizmu i jego kryzysu. A. Tosel pisze o gorącym problemie konstruowania współczesnej laickości państwa i społeczeństwa, G. Labica o teorii przemocy i jej „krwawym” i „niewidzialnym” wymiarze. Sprawiedliwość, uspołecznienie , systemowe marnotrawstwo gospodarki kapitalistycznej, dochód podstawowy, dialektyka, terroryzm, perspektywy socjalizmu i komunizmu to tematy podejmowane w kolejnych tekstach. Od Hegla do Žižka, od sprawiedliwości społecznej do pojęcia negacji w dialektyce… Tylko tak bogata, wszechstronna twórczość teoretyczna może być podstawą alternatywnej hegemonii kulturowej i choć zapośredniczonej przez niekończące się łańcuchy oddziaływań, to jednak koniecznej dla realnej siły tworzonych idei i rzeczywistej mocy „woli emancypacji społecznej”. Zapraszam do lektury!

Jerzy Kochan

Jerzy KOCHAN Jubileusz „Nowej Krytyki”: trzydzieści numerów pisma i ponad milion gości na stronie internetowej pisma…

* * *

ANDRÉ TOSEL Możliwości sformułowania ścisłej idei laickości w warunkach globalizacji

GEORGES LABICA O teorii przemocy

* * *

ARIEL MODRZYK Formacja kapitalistyczna jako system marnotrawczy

JERZY KOCHAN K. Marks: praca produkcyjna, uspołecznienie

MACIEJ SZINDLER Dochód podstawowy z perspektywy ekonomii politycznej Michała Kaleckiego

* * *

W 200. letnią rocznicę urodzin

Michaiła BAKUNINA 1814 – 1876

SIERGIEJ UDARCEW Michaił Bakunin: uwagi do portretu myśliciela

ALEKSIEJ BOROWOJ Antropodycea Michaiła Bakunina

ALEKSANDER SZUBIN Człowiek trzech stuleci

KATARZYNA DUDA Idea federalizmu w doktrynie Michała Bakunina

MICHAIŁ BAKUNIN Katechizm rewolucyjny

PIOTR LASKOWSKI Negacja i różnica - myśl Bakunina a współczesna włoska filozofia polityczna

JACEK UGLIK Hercen i Bakunin. Analiza kontekstualna

JEAN-CHRISTOPH ANGAUT Miejsce filozofii w myśli późnego Bakunina

* * *

HERBERT MARCUSE O pojęciu negacji w dialektyce

BOGUSŁAW JASIŃSKI Marksowski program przekraczania filozofii a Hegel

JAKUB BARSZCZEWSKI Badiou, Eagleton, Žižek ? chrześcijaństwo jako rewolucja

ADAM KARPIŃSKI Marksa uwięźnięcie w kulturze przyczyną utopijności utopii komunistycznej

SŁAWOMIR CZAPNIK Krwawe widowisko. Wojna z terrorem w ujęciu ekonomii politycznej komunikowania

REGINA CIERESZKO Koncepcja socjalizmu Zygmunta Baumana w XXI wiek?

GRZEGORZ WYCZYŃSKI Materializm historyczny a koncepcja pól społecznych Pierre`a Bourdieu

* * *

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI W poszukiwaniu sensu społecznego wykluczenia

* * *

NOTY o autorach

Alfabetyczny wykaz autorów i publikacji za lata 1995-2013

Dodano dnia:20 września 2014

Niedawno opublikowane