Fruderyk Engels, Karol Marks

MANIFEST KOMUNISTYCZNY

PDF - 182.9 kb

Manifest partii komunistycznej (niem. Manifest der Kommunistischen Partei) – deklaracja programowa Związku Komunistów (niemieckiej partii komunistycznej), napisana przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa na przełomie lat 1847 i 1848 i ogłoszona w lutym 1848 w Londynie. Wyłożone zostały w niej zasady socjalizmu naukowego.

Manifest zaczyna się słowami Widmo krąży po Europie - widmo komunizmu, a kończy

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Dodano dnia:20 września 2014

Niedawno opublikowane