NOWA KRYTYKA 28/2012

CAŁY NUMER on line TUTAJ ->

PDF - 1 Mb

JERZY KOCHAN Karl Marx i jego czytelnicy

* * *

MAX HORKHEIMER O pojęciu człowieka

* * *

JERZY KOCHAN Marksizm, neomarksizm, postmarksizm….

MARIUSZ BARANOWSKI Popperowska (pseudo)krytyka filozofii Marksa

NATALIA JUCHNIEWICZ Marksowska koncepcja znaku

FLORIAN NOWICKI Engels, etnografia, matriarchalistyka

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI Metroengelsizm, czyli o engelsowskich korzeniach krytycznych badań nad miastem

PIOTR KOZAK Pomiędzy ludem a ludnością. Analiza kategorii populizmu w ujęciu Ernesto Laclau

JAN KUROWICKI O czytaniu Marksa, gdy stał się on potworem

* * *

JACEK TITTENBRUN Ekonomiczny imperializm G. S. Beckera

* * *

BARTOSZ MIKA Wszystko co zawsze wiedzieliście o kapitalizmie, ale baliście się tej wiedzy / Capitalism or Capitalisms?, My Book, Szczecin 2010, pod redakcją naukową Jacka Tittenbruna / .

JERZY LUTY Estetyka zerojedynkowa czyli o życiu żadności i byciu każdym / Jan Kurowicki, Zerowość estetyczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, 200 s. /

Dodano dnia:10 grudnia 2015

Niedawno opublikowane