Cały numer on line POSTKOLONIALIZM

NOWA KRYTYKA 26/27/2011

CAŁY numer on line

TUTAJ -> NOWA KRYTYKA 26/27

SPIS TREŚCI

JERZY KOCHAN Postkolonializm czy wciąż neokolonializm?

MONIKA BOBAKO, DOROTA GROBELNA Filozofia, kolonializm i "Minaret", który nie powstał

Joanna Rajkowska - Minaret

MARIUSZ TUROWSKI - Filozofia, dżihad, nowoczesność: humanizm i oświecenie od Francisa Bacona do Ismaila Bardhiego (i z powrotem do Joanny Rajkowskiej)

LUIS MARTINEZ ANDRADE - Centrum handlowe jako paradygmatyczna figura dyskursu neokolonialnego. Rasizm i władza w Ameryce Łacińskiej

MONIKA BOBAKO - Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy

MARTA STUDENNA - Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka

Joanna Rajkowska - Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich

BOGUSŁAW BAKUŁA - Polska i kolonialna przeszłość dzisiaj

LESZEK KOCZANOWICZ - My skolonizowani? Wschodnioeuropejskie doświadczenie i teoria postkolonialna

JERZY KOCHAN - Orientalizacja i studia neokolonialne po polsku

Joanna Rajkowska - Jenin Refugee Camp Central Station

MONIKA SZCZEPANIAK - Marsjasz w Falludży. Elfriede Jelinek o pornografii i moralności w stanie wyjątkowym

EWA MAJEWSKA - Antykolonialna rewolta czy neoliberalna rozkosz? Miłość w naszych czasach

Joanna Rajkowska - Obóz dla uchodźców w Uhyst

ANDRZEJ W. NOWAK - Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”

MARIUSZ TUROWSKI - Europocentryzm – technologia i ontologia kolonizacji Kilka uwag o liberalizmie, podboju, supremacji rasowej i niewolnictwie przez pryzmat tezy o indywidualizmie posesywnym C. B. Macphersona

Joanna Rajkowska - Benjamin w Konyi

TERRY EAGLETON - Postkolonializm i „postkolonializm”

ÉTIENNE BALIBAR - Europa : kryzys i kres ?

Joanna Rajkowska - Camping Jenin

HERBERT MARCUSE - Morderstwo nie jest bronią polityczną

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI - Emancypacja w czasach ołowiu. Herbert Marcuse a kwestia przemocy

Joanna Rajkowska - Pocztówki ze Szwajcarii

PIOTR RYMARCZYK - Czy Erosa można jeszcze wyzwalać? Kultura masowa w świetle Marcuse`owskiej koncepcji spontanicznej sublimacji

Klasy społeczne to mit! - z DAWIDEM OSTEM rozmawia Przemysław Pluciński

Joanna Rajkowska – Wąwóz

„Nigdy nie miałem potrzeby wyjaśniania robotnikowi czy jest wyzysk?” z JACQUESEM RANCIEREM rozmawia Nicolas Truong

Dodano dnia:3 lipca 2015

Niedawno opublikowane