"NOWA KRYTYKA" 22-23/2009

SPIS TREŚCI

Jerzy Kochan Filozofia w matriksie

* * *

GILLES DELEUZE O czterech formułach poetyckich, mogących stanowić podsumowanie filozofii kantowskiej

JAN KUROWICKI To, co żadne

PIOTR JAN PRZYBYSZ Sztuka a paidea. Rekonstrukcja stanowiska Stefana Morawskiego

JERZY KOCHAN Konsumpcja: między terroryzmem a znawstwem

JEAN-LUC NANCY Nota o sztuce i powtórzeniu

TOMASZ ZAŁUSKI Wspólnota bez immanencji

* * *

MAŁGORZTA BURNECKA Teoria Niklasa Luhmanna w systemie nauki. Obserwacje odniesień

MAREK WIĘCŁAW Co mężczyzna o genderowych koncepcjach nauki wiedzieć powinien? (notatki na marginesie literatury kobiecej)

TOMASZ TUROWSKI Petera Singera koncepcja bioetyki

BARTOSZ KORZENIEWSKI Pamięć o holokauście a granice interpretacji w postpolitycznym świecie

* * *

MAGDALENA WOJEWODA Pojęcie nirwany w buddyzmie tybetańskim

PAWEŁ ZAŁĘSKI Społeczeństwo cywilne wobec społeczeństwa politycznego w dobie romantyzmu

JACEK UGLIK Idealizm etyczny Johanna Gottlieba Fichtego jako wprowadzenie do filozofii negacji Michała Bakunina

PAWEŁ PIENIĄŻEK Wokół autentycznego sceptycyzmu. Sceptycyzm i życie u Hume’a i Nietzschego

HALINA WALENTOWICZ Max Horkheimer a tradycja filozoficzna

BŁAŻEJ BASZCZAK Paul Ricoeur – ku metaforze żywej

MARTA SZABAT Problematyczność podmiotu wcielonego

* * *

BARTOSZ ŻUKOWSKI Antropologia poststrukturalna

(Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, t. 1 i 2, s. 292 i 232)

MARTA KASZTELAN Znakowy poziom analizy wiedzy. M. Foucaulta archeologia nauk humanistycznych

(Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, t. 1 i 2, s. 292 i 232 )

MARTA KANIA Piękna historia brzydoty

(Umberto Eco, , Historia piękna, tłum. A. Kuciak, Poznań 2005.i Eco, Umberto, Historia brzydoty, tłum. zbiorowe, Poznań 2007, s. 10)

Dodano dnia:6 sierpnia 2012

Niedawno opublikowane