"NOWA KRYTYKA" 24-25/2010

NOWA KRYTYKA nr 24/25

Jerzy Kochan Filozof wobec zmiany

* * *

Warren Montag Dusza więzieniem ciała: Althusser – Foucault

Bartłomiej Błesznowski Deleuze/Foucault: Alians filozoficzny/alians polityczny

Marietta Radomska Braidotti / Haraway - perspektywa posthumanizmu

Katarzyna Bartosiak W sprawie zaangażowania intelektualistów - rzecz o Jean-Paulu Sartrze

Magdalena Strzałkowska Kultura masowa jako narzędzie panowania i walki z alienacją

Anna Gruszka „Artysta jest z natury lewicowy, a tworzy sztukę z natury prawicową.”.

Katarzyna Tanalska Wyprawa po wolność z kamieniem w bucie - Cioran

Piotr Cielecki Bunt metafizyczny jako reakcja na doświadczenie nicości w filozofii Alberta Camusa

Andrzej Słowikowski Egzystencjalne znaczenie lęku (Kierkegaard, Pilich, Balthassar)

** *

Ryszard Różanowski „Rzeczywisty tajny radca” Theodor W. Adorno i „Doktor Faustus: Tomasza Manna

Bogdan Banasiak U źródeł empiryzmu Gillesa Deleuze`a – David Hume

Renaud Barbaras Dwuznaczność ciała. Merleau-Ponty między filozofią transcendentalną a ontologią życia

Jeffrey S. Librett Praktyka świata: graniczna kosmologia Jean-Luc Nancy’ego pomiędzy teorią i historią

Tomasz Kochan Ken Wilber - ewolucja świadomości podmiotowej

Monika Bobako Komu służy polityka uznania? O multikulturalizmie Charlesa Taylora

Marta Matylda Kania Cała seria pomyłek

* * *

Jacek Tittenbrun Narzucony system, (rec. T. Kowalik, "www.polskatransformacja.pl", Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2009)

Edward Karolczuk Imperium jako wróg (Michael Hardt, Antonio Negri, Imperium, Warszawa 2005)

Karol Morawski Zamiast neoliberalnej hegemonii ( E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007)

Dodano dnia:27 marca 2014

Niedawno opublikowane