"NOWA KRYTYKA" 04/93

NOWA KRYTYKA 4/1993

Cały numer do pobrania w pliku PDF tutaj

SPIS TREŚCI:

In memoriam - Jerzy Giedymin...................................5

Marcin Poręba - Zum Freiheitsproblem im fruhesten systematischen Denken Schellings............................................................7

Thomas Buchheim - Zur Unterscheidung von negativer und positiver Philosophie beim Vernunft an der Faktizitat.............................................41

Piotr Roguski - Filozofia objawienia Schellinga w recepcji MIckiewicza i Krasińskiego..................................................................................59

Zbigniew Kuderowicz - O stosunku Trentowskiego do filozofii Schellinga.........................................................................................61

Stanisław Pieróg - Dialektyka i Objawienie w historiozofii Augusta Cieszkowskiego...............................................................................77

Ewa Czerwińska - Filozofia religii Maxa Adlera........................................101

Henryk Hadryś - Trzy mechaniki. Od Arystotelesa do Einsteina...........121

Michele Bertrand - Filozof i psychoanaliza ................................................151

Karl R. Popper/ Konrad Lorenz - Przyszłość jest otwarta (część druga) ............171

Ewa Kochan - Zaproszenie do Wittgensteina (rec. książki G.G. Grangera "invitation a la lecture de Wittgenstein")..................................................181

Ignacy S. Fiut - Filozofować "metodą latencyjną" (rec. książki L. Ostasza "Droga filozoficznego myślenia")..................................................................185

Jerzy Kochan - Dialektyka i twarz Innego (rec. książki T. Gadacza "Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka heglowskiej wolności ducha").................................................................................189

Dodano dnia:18 czerwca 2012

Niedawno opublikowane