NOWAKRYTYKA 14/03

PDF - 7.9 Mb

SPIS TREŚCI:

Soren Kierkegaard - Modlitwy................................7

Jacek A. Prokopski - O rozmowie Kierkegaarda z Panem Bogiem..................................................................................21

Jacek A. Prokopski - Polityczna kontaminacja religii według Kierkegaarda..27

Sław Krzemień-Ojak - Ultimo Croce i jego filozoficzny testament..............43

Krzysztof Matuszewski - Georges’a Bataille’a mistyczna partuza (część druga)........................................................................................59

Halina Walentynowicz - Rozum, który wymaga rezygnacji z myślenia.....125

Joanna Wilkońska - Koncepcja podmiotowości w filozofii Emanuela Levinasa.....................................................................................147

Jerzy Kochan - Tropy wolności..................................................................163

Magdalena Klementowicz - Fregowska krytyka poglądów w kwestii natury arytmetyki...................................................................................185

PDF - 7 Mb

Georges Canguilhem - Potworność i to, co potworne...........................................223

Ryszard Dobrowolski - Estetyka oporu Theodora W. Adorna..................................................237

Adam Lipszyc - Dwóch współczesnych ironistów........................................247

Roman Konik - Katastrofiści i przystosowani czyli typologia współczesnych intelektualistów według Umberta Eca..............................................269

Jarosław Barański - Figury potocznego oglądu sztuki.............................281

Ewa Jędrzejowska - Sacrum prywatne - rzecz o fotografii......................297

Lotar Rasiński - Dzieląć łoże z ...liberalizmem (?): postmarksizm Ernesto Laclaua i jego konsekwencje polityczne.................................................309

Ernesto Laclau - NIemożliwość społeczeństwa......................................327

Krzysztof Matuszewski - Pierre Klossowski. Rapsod teurgiczny...............333

Tomasz Sieczkowski - Rozum pominięty, rozum uwzględniony (rec. książki M. Rutkowskiego: Rola rozumu w decyzjach moralnych. Etyka Davida Hume’a)................................................................................343

Adam Chmielewski - Religia w czasach liberała (rec. książki S. Kruszyńskiej: Benjamin Constant - filozof religii. Religia- Moralność - Wolność)..............348

Krzysztof P. Skowroński - Krytyczne wydanie dzieł George’a Santayany..........................................................................357

Bogdan Banasiak - Szibbolet - różnica bez różnicy (rec. książki J. Derridy: Szibbolet dla Paula Celana)..............................................362

Ignacy S. Fiut - Wartości i ich uniwersum (rec. książki J. Lipca: Świat wartości. Wprowadzenie do aksjologii)...............................................367

Marek Niechwiej - Czy człowiek ma szansę wygrać z cywilizacją? (rec. książki R. Borkowskiego: Cywilizacja, technika ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku)............................................369

Monika Szczepaniak - Płeć i filozofia (rec. książki M. Ulińskiego: Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej .......................................374

Ryszard Różanowski - Nieoczywistość sztuki i potoczne doświadczenie (rec. książki J. Barańskiego: Sztuka jako nieporozumienie. O estetycznych dylematach sztuki i jej doświadczenia)................................................................380

Anna Chudecka - Człowiek język i globalizacja (rec. książki A. Ponzio: Individuo umano, linguaggi e globalizzazione nella filozofia di Adam Schaff)....................................................................................384

Jerzy Kolarzowski - Panaorama nowości filozoficznych i humanistycznych.........................................................................389

Dodano dnia:9 kwietnia 2010

Niedawno opublikowane