"NOWA KRYTYKA" 09/98

"Nowa Krytyka" 9/98 w całości on line -> TUTAJ

SPIS TREŚCI

1. Adam Chmielewski - Relatywizm protagorejski.....................................................5

2. Paweł M. Pawłowski - Augustyna Aureliusza zmaganie ze złem..........................................................31

3. Henryk Benisz - Fenomen życia w filozofii Fryderyka Nietzschego..............41

4. Stanisław Łojek - Utopia Nietzschego?.......................................................63

5. Gilles Deleuze - Filozofia Nietzschego.........................................................91

6. Jarosław Barański - Ironia jako estetyczna herezja w "Doktorze Faustusie"............................................................................................109

7. Tomasz Czakon - Dogmatyzm i polityka..................................................125

8. Maciej Kociuba - Kulturotwórcza rola przemocy w koncepcjach Rene Girarda..............................................................................................137

9. Jerzy Kochan - Wolność, wolność, wolność..........................................159

10. Henryk Hadryś - O rekonstrukcji fizyki Arystotelesa............................173

11. Aleksandra Żukrowska - Volapuk a zasada ekstensjonalności..............189

12. Tomasz Budzan - O tzw. maksymach konwersacyjnych.......................197

13. Dariusz Juruś - Proceduralizm probabilistyczny a intuicjonizm.............207

14. Piotr Szczukiewicz - W poszukiwaniu tożsamości (rec. książki S. Mulhalla i A. Swifta "Liberals and Comunitarians")....................................................218

15. Jaromir Brejdak - Człowiek kosmiczny (rec. książki J.H. Noty "Max Scheler. Der Mensch und seine Philosophie").....................................................223

16. Ewa Kochan - Sprawa tożsamości (rec. książki V. Descombesa "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej").............................................

Dodano dnia:15 marca 2010

Niedawno opublikowane