"NOWA KRYTYKA" 08/97

"Nowa Krytyka" numer 8/97 w całości on line -> TUTAJ

SPIS TREŚCI

1. Ryszard Różanowski - Odradek, albo kto się boi Waltera Benjamina?..........................................................5

2. Krzysztof Matuszewski - Simulacrum autentycznej komunikacji. Zarys pornoteologii Pierre’a Klossowskiego...........................................................33

3. Krystyna Zamiara - Dylemat: filozofia nauki czy historia nauki - - w ujęciu kulturoznawczym.....................................................................................51

4. Mirosław Rutkowski - Obowiązek a motywacja..........................................67

5. Henryk Benisz - Filozofia Miłości w "Uczcie" Platona....................................85

6. Maciej Potępa - Schleiermacher a Schelling - dwie idee transcendentalizmu...............................................................................103

7. Józef Piórczyński - Bohme a Schelling...................................................125

8. Erazm Kuźma - Presupozycja w odbiorze i interpretacji dzieła literackiego...........................................................................................137

9. Max Urchs - Presupozycja istnienia.......................................................147

10. Gabriela Besler - Presupozycja w ontologii P.F. Strawsona .....................163

11. Ryszard Zuber - Uogólnione presupozycje, asercje i kwantyfikatory.......173

12. Marek Tokarz - Reguły interpretacji wadliwego komunikatu................195

13. Irena Czerwonogóra - Kilka uwag na temat statystycznej interpretacji mechaniki kwantowej.........................................................................205

14. Józef Lipiec - O wyjaśnianiu (rec. książki W. Mejbauma "Wyjaśnianie i wyjaśnienie. Zarys teorii eksplanacji")................................................215

15. Ignacy S. Fiut - Czy nowe myślenie? (rec. książki B. Vogelmanna "Nowy realizm").............................................................................................218

Dodano dnia:13 marca 2010

Niedawno opublikowane