"NOWA KRYTYKA" 07/96

"Nowa Krytyka" numer 7/96 dostępny w całości on line -> TUTAJ

SPIS TREŚCI

1. Mirosław Rutkowski - Epistemologiczne przesłanki etyki Dawida Hume’a................................................................5

2. Jadwiga Mizińska - "Malowany ptak" a "Czarny ptasior". Problem negacji w literaturze.............................................................................................33

3. Mirosław Zając - Przyczynowość stanów mentalnych.................................55

4. Zbigniew Tworak - Logika wobec myślenia................................................73

5. Aleksandra Żukowska - W stronę teorii sensu. Szkic konstrukcji..............93

6. Eudeniusz Żabski - Uwagi o antynomiach logicznych, ich założeniach i rozwiązaniach....................................................................................103

7. Derek Parfit - Przeludnienie a jakość życia...............................................109

8. Pierre Klossowski - Georgesa Bataille’a tęsknota za autentycznością...................................................................................137

9. Regis Boyer - Powrót do Kirkegaarda.....................................................145

10. Henryk Benisz - Meandry estetyki Kirkegaarda...................................159

11. Piotr Ziemski - Spory wokół filozofii Juliana Ochorowicza.....................171

12. Artur Mordka - Transcendencja i sposoby jej poszukiwania w filozofii Karla Jaspersa................................................................................................187

13. Jadwiga Mizińska - Obietnica cierpienia............................................207

14. Wiesław Dyk - Recenzja książki W. Ługowskiego "Filozoficzne podstawy protobiologii".........................................................................................215

Dodano dnia:13 marca 2010

Niedawno opublikowane