"NOWA KRYTYKA" 06/95

dostępna on line -> TUTAJ->

SPIS TREŚCI

1. Bogdan Banasiak - Alternatywa myśli współczesnej: byt człowieka albo byt języka..................................................................5

2. Adam Konior - Epistemologie "instrumentalistyczne" a przełom teoretyczny w nauce...................................................................................................29

3. Ewa Borowska - Marksowska analiza formacji azjatyckiej i jej filozoficzne konsekwencje. Marks jako filozof transcendentalny...................................51

4. Józef Lipiec - Zaproszenie na ucztę.........................................................67

5. Irena Czerwonogóra - Eksperyment myślowy EPR a spór o przedmiot mechaniki kwantowej............................................................................87

6. Eugeniusz Żabski - Negacje w logikach nihilistycznych...........................95

7. Paul K. Feyerabend - Przeciw metodzie.................................................105

8. Georges Bataille - Ofiarowanie, święto i zasady świata sakralnego ............179

9. Georges Bataille - Pojecie wydatkowania.................................................193

10. Georges Bataille - Sade......................................................................213

11. Ryszard Jadczak - Tomizm i słowianie (rec. książki Cz. Głombika "Tomizm czasów nadziei")...................................................................................235

12. Ignacy S. Fiut - Powrót filozofii rosyjskiej (rec. książki W. Skierbinienki "Istoria russkoj fiłosofii XI-XIX wiekow. Kurs lekcji")................................240

13. Grzegorz Trela - Jakie państwo? (rec. książki "Liberalizm a chrześcijaństwo")..................................................................................244

14. Piotr Urbański - Absolut i absurd (rec. książki J. Bańki "Absolut i absurd")...............................................................................................249

15. Maciej Uliński - Tajemnica płci (rec. książki A. Moir, D. Jessela "Płeć mózgu")..............................................................................................254

16. Grzegorz Trela - Porcja materiału mądrościowego (rec. książki J.M. Bocheńskiego "Podręcznik mądrości tego świata")...................................261

Dodano dnia:29 czerwca 2012

Niedawno opublikowane