"NOWA KRYTYKA" 03/92

on line "NOWA KRYTYKA" numer 3/92 TUTAJ

SPIS TREŚCI

1. Stefan Morawski - Komentarz do kwestii postmodernizmu.........................5

2. Jacek Sójka - Heglizm w filozofii Husserla...............................................39

3. Ryszard Jadczak - O "poglądzie na świat i życie" wedle Kazimierza Twardowskiego ......................................................................................57

4. Wacław Mejbaum - Słowo o dwóch listach..............................................69

5. Lilla Wojtyga - Kłopoty z interpretacją logiki trójwartościowej jako logiki indeterminizmu.....................................................................................89

6. Andrzej Biłat - Uwagi o języku i gramatyce. Szkic gramatyki formalnej.............................................................................................101

7. Paul de Man - Epistemologia metafory..................................................111

8. K.R. Popper/K. Lorenz - Przyszłość jest otwarta (cześć pierwsza)..............133

9. Derek Parfit - Problem braku tożsamości..............................................141

10. Ewa Kochan - Psychoanaliza wśród nauk o człowieku (rec. ksiązki M.Bertrand "Psychanalyse et sciences sociales")........................................................173

11. Wacław Mejbaum - W stronę Kuhna (rec. książki K. Jodkowskiego "Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe")......................................182

12. Ignacy S. Fiut - Vindicating Reason (rec. czasopisma "Phenomenological Inquiry", t.XIII)...................................................................................186

13. Jerzy Kolarzowski - Filozofia a aborcja (sprawozdanie z sesji naukowej)..........................................................................................188

Dodano dnia:27 maja 2012

Niedawno opublikowane