La Mattrie Julien Offray de

Człowiek-maszyna

Julien Offray de La Mettrie (ur. 25 grudnia 1709, zm. 11 listopada 1751) - francuski lekarz i filozof.

La Mettrie praktykował jako lekarz wojskowy. Przebywał we Francji, później w Holandii, a następnie w Prusach na dworze Fryderyka II. Główną jego pracą filozoficzną był "Człowiek-maszyna" (L’homme-machine) z roku 1748, ponadto opublikował również m.in. "Człowieka-roślinę", "Historię naturalną duszy" oraz "System Epikura".

La Mettrie, argumentując w oparciu o swoją wiedzę fachową i rozległe doświadczenie lekarskie wykazywał, że wszelkie czynności przypisywane zwykle duszy zależą w istocie od funkcjonowania ciała. Z przesłanki tej wyprowadził wniosek, że człowiek jest istotą wyłącznie materialną i działającą podobnie jak maszyna.

Za podstawową władzę psychiczną La Mettrie uważał wyobraźnię, rozumianą jako czynność ciała występująca zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Różnice intelektualne między człowiekiem a zwierzęciem uznał w związku z tym za różnicę stopnia. W oparciu o doświadczenia Jana Konrada Ammana, szwajcarskiego lekarza, który opracował metodę uczenia głuchoniemych artykulacji wyrazów, La Mettrie głosił, że odpowiednio dobrane małpy można by skutecznie nauczyć ludzkiej mowy tym samym w pełni je "uczłowieczając".

La Mettrie negował istnienie nieśmiertelnej duszy, a także Boga. Był zwolennikiem i praktykiem radosnego, epikurejskiego podejścia dożycia, miłośnikiem jego blasków i uciech.

"CZŁOWIEK -MASZYNA" - tutaj w całości dostępny on line

Dodano dnia:22 maja 2015

Niedawno opublikowane