Romuald Łoziński

Problematyczność prawdy

Romuald Łoziński

Problematyczność prawdy

<- TU KSIĄŻKA w pdf on line

SPIS RZECZY

Rozdział I . Pytanie i system.........................................3

Rozdział II. Klasyczna koncepcja prawdy........................11

1. Koncepcja prawdy Platona.............................................11

2. Koncepcja prawdy Arystotelesa.....................................18

3. Założenia i ustalenia.....................................................24

Rozdział III. Marksistowskie koncepcje prawdy .......30

1. Stosunek do "klasycznej definicji prawdy".....................32

2. Definicja prawdy..........................................................41

3. Kwalifikacja prawdziwościowa.........................................51

4. Zgodność...................................................................64

5. Prawda obiektywna.......................................................73

6. Prawda konkretna........................................................84

7. Prawda absolutna i względna.........................................90

A. Dwa podejścia koncepcyjne.................................90

B. Prawda absolutna.............................................102

C. Prawda względna..............................................111

D. Stopniowalność prawdy.....................................126

8. Dwa rzuty porównawcze.............................................129

Rozdział IV. Czym "prawda" być nie może.....................138

Dodano dnia:5 marca 2015

Niedawno opublikowane