Julian Brun

Przyczynek do kwestii narodowej

Julian Brun

"Przyczynek do kwestii narodowej" - LINK wewnętrzny do książki>

Julian Brun

Prezentowany tu "Przyczynek do kwestii narodowej" Juliana Bruna stanowi doskonałe dopełnienie analiz zawartych w najsłynniejszej pracy Bruna "Stefana Żeromskiego tragedii pomyłek" / rozprawa ta w całości dostępna jest on line na naszej stronie/. Bogata historyczna i teoretyczna analiza kwestii narodowej i nie zapośredniczone już prozą Żeromskiego badania historii formowania sie narodu polskiego jeszcze raz pokazują jak niezwykłym, wspaniałym badaczem był Julian Brun. Doprawdy nie przypadkiem uznaje się go za najwybitniejszego polskiego myśliciela zajmującego się problematyka narodu.

PRZYCZYNEK DO KWESTII NARODOWEJ ..............................11

1. Walka klasowa w formowaniu się nowoczesnego narodu........13

2. Rewolucyjne pochodzenie "idei narodowej"..............................28

3. Z dziejów formowania się narodu polskiego..............................32

4. Kosmopolityzm a kwestia narodowa..........................................59

KWESTIA NARODOWA W REWOLUCJI I KONTRREWOLUCJI..........81

1. Słowo wstępne.............................................................................83

2. Praca od podstaw.........................................................................91

3. Formowanie się frontów.............................................................102

4. Drogi piłsudczyzny i PPS..............................................................115

5. PPSD Galicji i Śląska.....................................................................133

6. "Rząd ludowy" i moraczewszczyzna.............................................155

7. Niepodległość Polski a front antyradziecki....................................167

8. Błędy komunistów w zaraniu niepodległości.................................180

9. Rewolucja i kontrrewolucja a wyzwolenie narodowe...................202

OBLICZE PIŁSUDCZYZNY...........................................................221

Dodano dnia:10 listopada 2015

Niedawno opublikowane