Jerzy Kochan

JUBILEUSZ „NOWEJ KRYTYKI”

Oddajemy do rąk czytelników podwójny, dwudziesty i dwudziesty pierwszy numer „Nowej Krytyki”, numer jubileuszowy i numer wspaniały… Trzydzieści arkuszy objętości, siedemnastu autorów z trzech kontynentów.
Nie jest to po prostu „jubileuszowy numer”. Ten nowy, podwójny tom jest poświęcony wybitnemu filozofowi, jakim był i jest DAVID HUME. Piszą o nim autorzy polscy młodego i starszego pokolenia, ale też autorzy z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, filozofowie, historycy, ekonomiści. Mamy tu również nowe tłumaczenia różnych tekstów Hume’a, tekstów starannie dobranych i celnie ilustrujących wszechstronność zainteresowań i kompetencji tego myśliciela. Jednym słowem: mamy do czynienia z rozwiniętą próbą wprowadzenia – na nowo i w wymiarze, na jaki zasługuje – dorobku Davida Hume’a do filozofii polskiej, i szerzej – do polskiej kultury.
Jest to próba imponująca swoim rozmachem, wszechstronnością i kom-petencją. Piszę o tym ze szczególną satysfakcją, albowiem redaktorem prowadzącym prace nad przygotowaniem tego tomu był dr Tomasz Sieczkowski. Pamiętam go doskonale z pierwszych spotkań redakcji „Nowej Krytyki” – młodego doktoranta z rozwianymi długimi włosami i ogniem w oczach w trakcie gorących filozoficznych i redakcyjnych dyskusji. Jubileuszowy tom „Nowej Krytyki” jest więc zarazem symbolicznym wejściem nowego pokolenia redaktorów czasopisma, pokolenia, dla którego uprawianie filozofii w wymiarze globalnym, w internetowej więzi z autorami z różnych kontynentów, w poczuciu rzeczywistej obecności w filozofii światowej – jest czymś oczywistym i naturalnym. Bez żadnych kompleksów, z wdziękiem i polotem…
„Nowa Krytyka” się nie starzeje. Również na stronie internetowej pisma mamy sukcesy: raz po raz padają kolejne rekordy liczby wejść na
www.nowakrytyka.phg.pl – ostatni rekord to 1163 wejścia dziennie. Członkowie redakcji i osoby bezpośrednio współpracujące z pismem wydały ostatnio opasłe nowe książki.
„Nowa Krytyka” się nie starzeje – dopiero nabieramy rozpędu!!!

Jerzy Kochan

Dodano dnia:14 maja 2009

Niedawno opublikowane