numer 15

SPIS TREŚCI

FRYDERYK NIETZSCHE..... Przypadek Wagnera. Problem muzykanta

* * *

PAWEŁ PIENIĄŻEK...... Nietzsche. Między kulturą a metafizyką

DAMIAN LESZCZYŃSKI............ Święty Nietzsche i buntownicy

STANISŁAW GROMADZKI .......... Jak czytać i rozumieć Nietzschego

BOGDAN BANASIAK.......... Sny o potędze. Przyczynek do teorii Nadczłowieka

DAWID MISZTAL ..........Dlaczego Zaratustra?

HENRYK BENISZ.......... O kulcie pracy i kryzysie sztuki

AGATA JANASZCZYK......... Pozór jako apolińskie okrucieństwo

ARTUR PRZYBYSŁAWSKI ..........Nietzsche kontra Heraklit

MARCIN MIŁKOWSKI ..........Demokryt w oczach Nietzschego

JERZY LUTY .........Fryderyk Nietzsche – ku estetyce artysty

* * *

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI .........Nietzsche/Bataille – impresja

BEATA FRYDRYCZAK .......... O zacieraniu śladów: Walter Benjamin i Fryderyk Nietzsche

MARTA KOPIJ.......... Recepcja Nietzschego w Młodej Polsce

GRZEGORZ KOWAL ..........„Zagadanie” Nietzschego w polskim dwudziestoleciu międzywojennym

* * *

RALF WITZLER.......... Nietzschego kształty przyszłości – o „wolnych duchach” i „dobrych Europejczykach”

WOLFGANG MÜLLER-LAUTER.......... Fryderyk Nietzsche: logika nihilizmu

RICHARD SCHACHT........... Nietzscheański typ filozofii

STEPHAN GÜNZEL ..........Geofilozofia Nietzschego i „umiarkowana strefa klimatyczna w myśleniu Zachodu”

BRIAN DOMINO.......... Czy filozofia jest chorobą na śmierć? Kant i Nietzsche o ryzyku myślenia*

* * *

ORAZ RECENZJE....

MARTA KOPIJ.......... Nowy obraz Nietzschego (rec. książki Nietzsche. Werke. Kritische Gesamtausgabe)

JAKUB WYBORSKI......... Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej. Analiza w kontekście fenomenologii religii Gerardusa van der Leeuwa (rec. książki Zbigniewa Kaźmierczaka: Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej)

HENRYK BENISZ.......... Wieczne powroty (do) Nietzschego (rec. książki Sta¬nisława Łojka: Obrona Nietzschego – rzecz o odpowiedzialności)

JAKUB GRZYL.......... Jak stać się „prawdziwie” moralnym (rec. książki Stanisława Łojka: Obrona Nietzschego – rzecz o odpowiedzialności)

KRZYSZTOF JÓŹWIAK.......... Przywołanie nieistniejącego systemu (rec. książki Mariusza Morynia: Wola mocy i myśl. Spotkania z filozofią Fryderyka Nietzschego)

JACEK PIETRZAK.......... Dionizos przeciw Ukrzyżowanemu... (rec. książki Henryka Benisza: Nietzsche i filozofia dionizyjska)

STANISŁAW GROMADZKI.......... Nietzsche i rehabilitacja „wpływologii” (rec. książki: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy)

RYSZARD RÓŻANOWSKI.......... Ostatni sen Nietzschego czy koszmar czytelnika? (rec. powieści Joachima Köhlera: Nietzsches letzter Traum. Roman)

Dodano dnia:21 maja 2005

Niedawno opublikowane