numer 14

SPIS TREŚCI

SOREN KIERKEGAARD..........Modlitwy

JACEK A. PROKOPSKI......... O rozmowie Kierkegaarda z Bogiem

JACEK A. PROKOPSKI...Polityczna kontaminacja religii według Kierkegaarda

* * *

SŁAW KRZEMIEŃ-OJAK........ Ultimo Croce i jego filozoficzny testament

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI.......... Georges’a Bataille’a mistyczna partuza / II /

HALINA WALENTOWICZ..........Rozum, który wymaga rezygnacji z myslenia

JOANNA WILKOŃSKA..........Koncepcja podmiotowosci w filozofii Emanuela Levinasa

JERZY KOCHAN.......... Tropy wolności

* * *

MAGDALENA KLEMENTOWICZ.......... Fregowska krytyka poglądów w kwestii natury arytmetyki

* * *

GEORGES CANGUILHEM..........Potworność i to co potworne

* * *

RYSZARD DOBROWOLSKI.......... Estetyka oporu

ADAM LIPSZYC.......... Dwóch współczesnych ironistów

ROMAN KONIK.......... Katastrofiści i przystosowani

JAROSŁAW BARAŃSKI.......... Figury potocznego oglądu sztuki

EWA JĘDRZEJOWSKA......... Sacrum prywatne - rzecz o fotografii

* * *

LOTAR RASIŃSKI..........DZieląc łoże z ...liberalizmem(?): postmarksizm Ernesto Laclaua i jego konsekwencje polityczne

Ernesto LACLAU......... Niemozliwośc społeczeństwa

* * *

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI........ Pierre Klossowski. Rapsod teurgiczny.

* * *

ORAZ RECENZJE...

Dodano dnia:19 maja 2005

Niedawno opublikowane