nr 13/2003

SPIS TREŚCI

MARIAN BRODA Chyba, że latem na placach... O Profesorze Wiesławie Gromczyńskim 7

* * *

PUBLIKACJE PROFESORA WIESŁAWA GROMCZYŃSKIEGO 10

* * *

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI Georges`a Bataille`a mistyczna partuza / część pierwsza / 13

* * *

ARTUR PRZYBYSŁAWSKI Skrywanie Heraklita / Heidegger / 51

PAWEŁ PIENIĄŻEK Podmiot, autor i tekst u Nietzschego 69

BOGDAN BANASIAK De interpretatione. Deleuze versus Derrida 97

TOMASZ K. SIECZKOWSKI Miejsce filozofa-artysty 119

KRZYSZTOF JÓŹWIAK Emil mroczny 139

* * *

JACQUES DERRIDA Różnica płci, różnica ontologiczna /Geschlecht I / 163

CHRISTIANA HOWELLS Sartre i Derrida: qui perd gagne 189

Małgorzata Kwietniewska Jean-Luc Nancy - Na granicy 201

JEAN-LUC NANCY Preambuła, czyli wprowadzenie do Hegla 205

* * *

NOWOCZESNOŚĆ/PONOWOCZESNOŚĆ - PUNKTY INTERWENCJI Z Christopherem Norrisem rozmawia Tetsuji Yamamoto 219

* * *

PIOTR SZAŁEK "Melania Klein a krytyczna teoria społeczna" C. F. Alforda, czyli o syntezie w filozofii 237

MAREK KOZŁOWSKI Ekonomia moralności: jak praca nad sobą tworzy wartości 257

RYSZARD RÓŻANOWSKI "Garbaty karzeł". Teologiczne aspekty myśli Waltera Benjamina 281

* * *

JERZY KOCHAN The New World Disorder / rec z książki Z. Baumana: Globalizacja / 311

AGATA JANASZCZYK Studium czyli otwarcie na kresy człowieka / rec. z książki J. Gutorowa: Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji/ 317

AGATA JANASZCZYK Fenomenologiczny przyczynek do przezwyciężenia hierarchicznego sposobu myślenia / rec. z książki P. Łaciaka: Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii/ 321

Dodano dnia:19 kwietnia 2005

Niedawno opublikowane