numer 18

ETIENNE BALIBAR - Lenin i Gandhi*

ANDRZEJ STAROŃ - Étienne Balibar

* * *

JERZY KOCHAN - Globalizacja a uspołecznienie

BARTOSZ KORZENIEWSKI - Polityczne rytuały pokuty w świetle przemian kulturowych późnej nowoczesności

* * *

J. E. McGUIRE - Hermeneutyka jaźni:Foucault o subiektywizacji i krytyce genealogicznej

ILIAS WRAZAS - Nihilizm i teoria. Panajotisa Kondylisa „deskryptywna teoria decyzji”

BEATA TROCHIMSKA-KUBACKA - O chcianych i niechcianych aporiach myśli postmodernizmu

AGNIESZKA SMROKOWSKA-REICHMAN - Epitafium dla racjonalności.

* * *

JACEK UGLIK - Prawosławie i katolicyzm oczyma Fiodora Dostojewskiego

KAROL MORAWSKI - Społeczeństwo i literatura– rozważania wokół Sartre’a

MICHAŁ MARKIEWICZ - Model gry w układach literackich Julia Cortázara

BOGNA J. OBIDZIŃSKA - Czy sztuka może być „nowa”? O aktualności Formy Znaczącej

* * *

CEZARY KALITA - G. W. Leibniz: czy zasady logiczne mogą być podstawa wolności?

ARTUR BANASZKIEWICZ - Lustro Immanuela Kanta

PIOTR ŁACIAK - Kant i Husserl a problem materialnego a priori

* * *

JERZY KOLARZOWSKI - Co nam ofiarował chrzescijanin Wschodu?

MAREK WIĘCŁAW - Ile relatywizmu?

MAGDA OLEJNIK - Boski sen o stworzeniu świata

numer 18 rok 2005 ZAMAWIAM "Nową Krytykę"/numery:14,15,16,17,18/

Żyjemy w czasach, w których w filozofii zdaje się dominować tendencja do zainteresowania problematyka epistemologiczną…a może tylko w Polsce tak się wydaje …czy dlatego że epistemologia i logika wytyczają w miarę obojętną przestrzeń bezpiecznego i neutralnego z pozoru filozofowania?

A przecież żywiołem Filozofii jest przede wszystkim kultura i polityka. Próbujemy, także i w tym numerze „Nowej Krytyki”, sprostać zadaniu utrzymania standardu bezkompromisowego filozoficznego buszowania w świecie kultury i polityki.

Miło mi poinformować naszych czytelników i współpracowników, że w zaawansowanym przygotowaniu jest podwójny tom „Nowej Krytyki”, którego bohaterem jest David Hume. Trwają również prace nad numerem grackim, poświęconym zarówno greckiej filozofii starożytnej, jak i nowożytnej, współczesnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współtworzenia tych zamierzeń.

Ruszyła nowa strona internetowa www.nowakrytyka.phg.pl . Zgodnie z zapowiedziami zawiera ona o wiele więcej tekstów archiwalnych dostępnych on line , ma charakter interaktywny i umożliwia czytelnikom uczestnictwo w dyskusji wokół każdego z prezentowanych tekstów. Obok artykułów drukowanych wcześniej w formie papierowej stworzyliśmy dział, w którym pojawiać się będą teksty publikowane tylko na stronie internetowej pisma.

Uczestnictwo w tworzeniu pisma filozoficznego przybiera rozproszone konkretne zindywidualizowane formy. Towarzyszy temu partycypacja w odpowiedzialności za przekaz, jakość dyskusji i styl kreowanego dyskursu. Może on być piękną przestrzenią internetowej filozofii, żywą formą ujawniania się magii filozofii oraz bogactwa i niekonwencjonalności środowiska filozoficznego.

Jerzy Kochan

Dodano dnia:19 maja 2010

Niedawno opublikowane